4.a, 4.b ja 4.i.f õppekäik Tartusse (KIK)

Teisipäev, 13. veebruar 2024
Algus kell 08:45

Õppeprogrammi "MAAteadus" osalemist toetab SA KIK.