2.a; 2.c muuseumitunnis "Ülestõusmispüha"

Neljapäev, 28. märts 2024
Algus kell 10:00
Toimumise koht: Valga Muuesum