Uudised 2022/2023

Valga Vallavalitsus on suunanud avalikule väljapanekule Valga Põhikool arengukava eelnõu aastateks 2023–2028.

14:48 07. august 2023
Vaatamisi:

Eelnõu on avalikustatud Valga valla veebilehel tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks 7. august 2023 kuni 21. august 2023.

Arengukava eelnõu puudutavaid muudatusettepanekuid saab esitada kuni 21. august 2023 (k.a) elektroonselt e-posti teel valga@valga.ee või tuues paberkandjal Valga Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Puiestee 8, Valga linn.

Muudatusettepanekute laekumise korral korraldab Valga Vallavalitsus avaliku arutelu 22. augustil 2023 kell 13.00–14.00 Valga Vallavalitsuse ruumis nr 100 aadressil Puiestee 8, Valga linn.

Valga Põhikooli arengukava 2023-2028