Koolihoovi sissesõiduload

Sissesõiduload

Valga Põhikooli territooriumile E.Enno tänavalt sissesõitu reguleerib keelav märk tahvlikesega  "valdaja loal".
Kahjuks märgid kõikidele ei mõju ning pidevalt pole võimalik ka kontrolli teostada ja seetõttu avaldame sissesõidulube omavate autode registreerimisnumbrid.
Sissesõiduluba on kooli teenindavatel ametisõidukitel, kooli personalil ning linnavalitsuse valdkonnaga kokku puutuvate ametnike sõidukitel. Sissesõiduluba saab taotleda kooli kantseleist, lubasid väljastab kooli majandusjuhataja.