Õppenõukogud 2019/2020

12:42 24. mai 2021
Vaatamisi:

Õppenõukogu nr 11 28.08.2020

Päevakord:
1. Õppenõukogu protokollija valimine
2. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine seoses täiendava õppetöö sooritamisega
3. Õpilaste klassikursust kordamajätmise otsustamine
4. Õppe- ja kasvatustöö tulemuste arutelu ning ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustöö
täiustamiseks

Õppenõukogu nr 10 18.06.2020
Päevakord:
1. Õpilaste järgmisesse klassi üle viimine seoses täiendava õppetöö sooritamisega

Õppenõukogu nr 9 12.06.2020
Päevakord:
1. Õpilaste põhikooli lõpetamine seoses täiendava õppetöö sooritamisega
2. Õpilaste põhikooli lõpetamine ning lõputunnistuse välja andmise otsustamine
3. Õpilaste tunnustamine:

  • riikliku kiituskirjaga
  • ainealase kiituskirjaga
  • kooli kõige kõrgema aukirjaga
  • kooli tänukirjaga

4. Eriolukorrast tulenevalt loovtöö sooritamiseta põhikooli lõpetamise otsustamine

Õppenõukogu nr 8 4.06.2020
Päevakord:
1. 1.-8. klassi õpilaste järgmisesse klassi üleviimine
2. 1.-8. klassi õpilaste tunnustamine riikliku kiituskirjaga

3. 1.-8. klassi õpilaste tunnustamine kooli tänukirjaga
4. 1.-8. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmine
5. 1.-8. klassi õpilaste klassikursust kordama jätmine

Õppenõukogu nr 7 1.06.2020
Päevakord:
1. 9. klasside õpilaste õppe- ja kasvatustöö tulemused ning täiendavale õppetööle jätmine

Õppenõukogu nr 6 (elektrooniline) 14.02.2020
Päevakord:
1. 9. klassi õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine

Õppenõukogu nr 5 (elektrooniline) 16.12.2019
Päevakord:
2. 9.c klassi õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine
3. 9.d klassi õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine

Õppenõukogu nr 4 (elektrooniline) 12.11.2019
Päevakord:
4. 9. klassi õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine
5. 8. klassi õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine

Õppenõukogu nr 3 (elektrooniline) 17.10.2019
Päevakord:
1. Kooli kodukorra läbiarutamine ja muudatusettepanekute tegemine

Õppenõukogu nr 2 23.09.2019
Päevakord:
1. 2019/2020. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine

Õppenõukogu nr 1 (elektrooniline) 10.09.2019
ÕN nr 10 30.08.2019 otsusega 1. klassi klassikursust kordama jäetud õpilase 2. klassi
üleviimise otsustamine