Roots to give our planet a chance!

Roots to give our planet a chance!

11:03 25. november 2020
Vaatamisi:

Strateegilise koostöö projekt "Roots give our planet a chance!" algas 2019.aasta 1.septembril. ´Koolile eraldatud toetuse suurus on 23909 EUR

Projekt algas 1.09.2019, lõpeb 30.04.2021. Covidi tõttu projekt pikendatud kuni 30.11.2021.
Oleme partneriks kahele Belgia koolile.
Institut Notre-Dame du Sacré-Coeur, Belgia
Institut Notre-Dame du Sacré-Coeur, A.S.B.L., Belgia
Projektis käsitletakse erinevaid globaalseid probleeme. Kõik riigid on hädas reostusprobleemidega ja kliima soojenemisega. On jõutud arusaamale, et midagi tuleb ette võtta. Projekt RGPC aitab meie koolikogukondadel tutvustada oma kultuurilisi juuri ja arendada ühiseid tegevusi. Õpilased saavad teadmisi partnerkoolide õpilaste igapäevaelust ja keskkonna-alastest harjumustest.
Osalejate vanus 10-14
Esialgse plaani järgi pidi toimuma neli mobiilsust.
Meie 10 õpilast ja 2 õpetajat külastavad Belgia kooli, novembris 2019. Mais 2020 külastavad meid 20 Belgia õpilast
ja 4 õpetajat.
Novembris 2020 külastavad meid jällegi 20 Belgia õpilast ja 4 õpetajat.
Lõppüritusele Belgiasse sõidavad Valga Põhikoolist 10 õpilast ja 4 õpetajat.
Belgia õppereisil osalemiseks toimus konkurss
Õpilased saavad uusi teadmisi erinevates õppeainetes, infotehnoloogias ja arendavad oma suhtlus – ja keeleoskust.
Konkurss õppereisile Belgia kooli 17.11.2019 - 23.11.2019

I VOOR
Õpilane kirjutab vähemalt 200-sõnalise eestikeelse motivatsioonikirja.
Lapsevanem täidab nõusolekulehe tema lapse osalemiseks projektis

Motivatsioonikirja ülesehitus:
Õpilase nimi, vanus, lemmikõppeained ja hobid.
Suhtlusoskus ja -julgus.
Suhe loodusesse ja looduskaitsesse.
Arvamus projekti teemast ja tegevustest. 
Põhjendus projektis osalemiseks.
Varasem kogemus inglise keeles suhtlemisel väljaspool kooli.
Inglise keele eelmise õppeaasta aastahinne. ´Motivatsioonikiri koos lapsevanema allkirjastatud nõusolekulehega
projektis osalemiseks viia õpetaja Anne Rätsepa kätte 4. korruse  kabinetti 409.
Tähtaeg teisipäeval, 24.09 kell 12.00.
 

II VOOR
26. septembril teatatakse Stuudiumi vahendusel teise vooru jõudnud õpilaste nimed
 
27. septembril neljanda ja viienda tunni ajal tuleb oma eestikeelset motivatsioonikirja kokkuvõtlikult inglise keeles  tutvustada oma kaasõpilastele ja komisjonile.
Parimad esitlejad saavad edasi kolmandasse ehk vestlusvooru.
III VOOR
2. oktoobril toimub suuline vestlusvoor inglise keeles.
10 kõige edukamalt konkursi läbinud õpilast osalevad esimesel õppereisil 17.-23.11.19 Belgiasse koos õpetajate Kersti Piiri ja Anne Rätsepaga.
Õppereisi kulud kaetakse Erasmus+ projekti "RGPC / Roots to give our planet a chance” rahadest.