Uudised 2021/2022

Valga Põhikool läheb osaliselt distantsõppele

11:46 18. november 2021
Vaatamisi:

Seoses koroonaviiruse suure levikuga Valgamaal ja Valga vallas, taotles Valga Põhikooli meeskond koolipidaja teadmisel Tervisemetilt 5.b klassi ja 1.-4. klasside v.a hariduslike erivajadustega õpilaste klasside distantsõppele jätmist kuni 26. novembrini.

Terviseamet, võttes aluseks nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 4 ja haldusmenetluse seaduse § 16 lõike 1 ning eesmärgiga tõkestada SARS-CoV-2 põhjustatava COVID-19 haiguse edasist levikut ning arvestades Valga Põhikooli taotluses kirjeldatud asjaolusid, leidis, et 1.-4. klasside õppetöö korraldamisel kontaktõppe vormis asutuse ruumides on oht õpilaste tervisele.

Kaugõppele jäävad need lennud ja klass, kus esineb mitmeid haigusjuhtumeid.

Distantsõppele jäävate klasside õpilastel palutakse tungivalt hoiduda kõikidest koduvälistest lähikontaktidest, mis tähendab, et õpilased ei osale huvitöös ja spordiringides ning ei kohtu sõpradega tänaval.

Koolitöö korralduslikku infot ja teavet toidupakkide tellimise kohta edastatakse distantsõppele jäävate klasside õpilastele elektroonilise päeviku keskkonnas. Nii kontaktõppes kui ka distantsõppes toimuvad koolitunnid vastavalt tunniplaanile.

Põhikooli direktor Hannely Luik-Stogovi sõnul oli taotluse esitamine kogu koolipere heaolu huvides ning tingitud sellest, et kooli kiirtestimise ja PCR testimise statistika näitavad viiruse leviku kiiret tõusutendentsi. Sellise õppetöö korralduse eesmärk on pidurdada olemasolevate kollete levikut ning uute kollete tekkimist ja massilist nakatumist.