Uudised 2021/2022

Valga Lions naisteklubi LC Valga Säde ja Valga Põhikooli algõpetuse õpetajad tegid põhikoolis õppivatele Ukraina lastele kingituse

12:54 31. märts 2022
Vaatamisi:

Märtsi viimasel päeval tulid Valga Lions naisteklubi LC Valga Säde esindajad külla Valga põhikoolis õppima asunud Ukraina lastele, et üle anda omapoolne toetus õppetarvete näol. Igale lapsele kingiti koolikott, mis sisaldas esmaseid õppevahendeid vihikuid, plokipaberit, pinalit kõige vajalikuga, kodunduse tundide tarvis põll ning köögikäterätik, ujumise tarvis saunalina ja pesemisvahendeid. Kunstiteraapia tundideks jaoks jaotati erinevas suuruses lõuendeid, plastiliini, asfaldikriite, värvilist paberit, kinesteetilist liiva ja muud kasulikku.

Ukraina laste vanematele toodi eesti keele materjalide tarvis õpimapi kaasi. Nimelt pakub põhikool vanematele koos lastega võimaluse eesti keelt õppida, millest nad olid huvitatud.

Klassiruumi toodi ka vaba aja sisustamiseks keeleõpetusega seotud, meie maad ja riiki tutvustavaid erinevaid lauamänge.

Valga põhikooli algklasside õpetajad kinkisid omalt poolt lastele Epp Petrone ja Piia Maiste Eestit tutvustava raamatu “Meie Eesti” ukrainakeelse versiooni.

Valga Lions naisteklubi LC Valga Säde president Triin Roo ja liige Varje Schmidt ütlesid, et meie soov ja eesmärk on aidata ja toetada neid lapsi ja naisi, kes on olnud sunnitud kodudest lahkuma, kes on hetkel nõrgad ja raskustesse sattunud ning vajavad meie tuge.

Valga põhikoolis õpib märtsi lõpu seisuga seitse last, kelle kodud ja kõik eluks vajalik jäi koju Ukrainasse maha. Ukrainast tulnud õpilased on meie kooli õpilaste ja õpetajate poolt väga hästi vastu võetud ja igati toetatud.

Tänan Valga Põhikooli nimel Valga Lions naisteklubi LC Valga Säde liikmeid ning Valga põhikooli algõpetuse õpetajaid, kes leidsid võimaluse panustamiseks!

 

Lisainformatsioon:

Hannely Luik-Stogov

58837042

Hannely.Luikstogov@valgapk.edu.ee