Uudised 2021/2022

Valgamaa Noored Kotkad ja Kodutütred

13:47 06. aprill 2022
Vaatamisi:

6. aprillil toimus Valga Põhikooli 4. klassidele vabatahtliku Kaitseliidu Noored Kotkad (NK) ja Kodutütred (KT) tutvustus. Kohal olid noorteinstruktorid Kaimo ja Sander, kes rääkisid ja näitasid filme, kuidas Noorkotkad ja Kodutütred tegutsevad.
Kodutütarde ja Noorte Kotkaste missioon on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi isamaalise kasvatustöö kaudu.

Korraldatakse laagreid nii suvel kui talvel. Talvised laagrid on peamiselt tubased, kuid on ka metsalaagreid. Laagreid on erinevaid: turvalisuse-, laske-, seikluskasvatus- ja muid laagreid.
Noorkotkad võistlevad omavahel erinevate oskuste valdamises, suusatamises, laskejooksus, orienteerumises, kabes, males ning sportpüssist ja õhupüssist laskmises. Samuti võisteldakse erinevatel matkamängudel ja luurevõistlustel. Sarnaselt noorkotkastega võistlevad kodutütred erinevatel matkamängudel ja luurevõistlustel. Kodutütred võistlevad omavahel suusatamises, laskejooksus, orienteerumises, kabes, laskmises ja esmaabis.
Peamiselt pööratakse nendes organisatsioonides rõhku matkatarkustele ja riigikaitsele, kuid olulisel kohal on ka sportlikud tegevused, kodanikuoskused ning ajalooteadmised.
Lisainfot https://tankla.net/kaitseliit.html ja https://www.opiq.ee/Search/Kits/
Ühinemiseks nende organisatsioonidega tuleb täita avaldus koos lapsevanemaga. Avaldused on 4. klasside klassijuhatajate Ille, Inna, Kairi, Eeva ja Viivika käes.

Õpetaja Inna Kallas