Uudised 2021/2022

Tänukirjad 4.b klassi õpilastele videokonkursil „Kiusamise ennetamine on just praegusel ajal väga oluline, sest…“ osalemise eest

08:01 18. mai 2022
Vaatamisi:

4.b klassi õpilased Eline Perejev, Versalija Malbe, Kätri Lass, Margaret Armulik, Getter Roop, Marjana Parmenenkova, Rosanna Heleri Grencštein ja Kai Heleen Kazalova osalesid SA Kiusamisvaba Kool ÜRO kiusamisvastasele päevale pühendatud videokonkursil.

Tagasiside õpilastele: „Video, mille oma koolikaaslastega tegid, oli väga siiras ja aus. Rääkisid selgelt ja arusaadavalt oma murest selle kohta, kuidas Valgas on probleem sellega, et kiusatakse nooremaid. Aitäh, et jagasite oma mõtteid meie konkursile! Oled andnud väga olulise panuse kiusamise ennetamisse ja tõkestamisse Eesti koolides!“

Konkursil osalemiseks tuli õpilastel filmida kuni 30-sekundiline tehniliselt ja vormiliselt läbimõeldud videoklipp, kus õpilane avab oma mõtteid selgelt ja siiralt, lõpetades lause „Kiusamise ennetamine on just praegusel ajal väga oluline, sest…" oma vastusega. 

Konkursi videos tuli arutleda ühiskondlikult kriitiliselt ja väärtuspõhiselt, mõelda läbi tehnoloogiline ja sisuline teostus, jagada kvaliteetset sisu. Selle väikese ülesandega oli võimalik kokku võtta seni KiVa-tundides õpitu ja kogetu. 

4.b klassijuhataja Inna Kallas