7.a ja 9.a KIK õppekäigul Tartus

Teisipäev, 30. aprill 2024
Algus kell 08:30
Toimumise koht: Tartu Ülikooli Loodusmuuseum

7.a õpilased TÜ loodusmuuseumi õppeprogrammil "Mõõtmised ja kaart" Toomemäel.

9.a õpilased TÜ loodusmuuseumi õppeprogrammil „Elurikkuse evolutsioonist Darwinist tänapäevani“

Õppeprogrammis osalemist toetab SA KIK