7.c ja 9.c KIK õppekäigul Tartus

Neljapäev, 09. mai 2024
Algus kell 08:30
Toimumise koht: Tartu Ülikooli Loodusmuuseum

7.c õpilased TÜ loodusmuuseumi õppeprogrammil "Mõõtmised ja kaart" Toomemäel.

9.c õpilased TÜ loodusmuuseumi õppeprogrammil „Elurikkuse evolutsioonist Darwinist tänapäevani“

Õppeprogrammis osalemist toetab SA KIK