7.d, 9. e/i ja 9.d KIK õppekäigul Tartus

Teisipäev, 14. mai 2024
Algus kell 08:30
Toimumise koht: Tartu Ülikooli Loodusmuuseum

7.d õpilased TÜ loodusmuuseumi õppeprogrammil "Mõõtmised ja kaart" Toomemäel.

9.d ja 9 e/i õpilased TÜ loodusmuuseumi õppeprogrammil „Elurikkuse evolutsioonist Darwinist tänapäevani“

Õppeprogrammis osalemist toetab SA KIK