Hoolekogu koosseis

Lapsevanemate esindajad:

Triini Surri - hoolekogu esimees
Eve Sildnik - hoolekogu aseesimees
Inta Perejev - sekretär
Liisi Võsu

Kooli toetava organisatsiooni esindaja: Valga Avatud Noortekeskuse juhataja
Vilistlaste esindaja: Annemarie Gerassimov
Õppenõukogu esindajad: Birgit Punt, Elke Olesk, Merly Tootmaa
Õpilasesinduse esindaja: Kristo Reiljan
Valga valla esindajana: Valga Vallavolikogu poolt nimetatud isik

Valga Põhikooli kinnitatud hoolekogu koosseis.

Ettepanekud hoolekogule
Please leave empty: