Töörühmajuhid

Valga Põhikooli 2021/2022. õppeaasta töörühmad

   
Ene Sõstar Eesti keele ja kirjanduse ning ajaloo ja ühiskonnaõpetuse töörühm
Margit Tiislär Vene keele ja saksa keele töörühm
Jane Koemets Inglise keele töörühm
Tiivi Rüütel Loodusainete töörühm 
Merle Uibo ja Terje Orula Kehalise kasvatuse töörühm
Lii Luts Oskusainete (muusika, kunst, tööõpetus) töörühm
Kairi Voode Algklasside töörühm
Rudo Lilleleht Matemaatika töörühm