Konsultatsioonide, järelevastamiste ja annete arendamise tundide ajad 2023/2024. õa

Konsultatsioonide, järelevastamiste ja annete arendamise tundide ajad 2023/2024. õa

Õpetaja

Õppeaine

Konsultatsioonitunni toimumise aeg

Kabinet

Maarja Appo

algklassid

E 13.55-14.40

405

Ere Arbeiter

ajalugu, ühiskond

T 14.50-15.35 (või kokkuleppel õpetajaga)

213

Toomas Duvin

Tehnoloogia

K 13.55-14.40 (või kokkuleppel õpetajaga)

004

Tiina Fedotova

algklassid, eesti keel ja kirjandus

N 13.00-14.40 (või kokkuleppel õpetajaga)

107

Marge Gross

arvutiõpetus

N 14.50-15.30

201

Reet Hallaste

algklassid

N 13.00-13.45, R 13.00-13.45

108

Lisel Helbrodt

bioloogia

K 14.00-14.45 (või kokkuleppel õpetajaga)

328

Jaanika Joosu

klassiõpetaja

T 13.50-15.00 (või kokkuleppel õpetajaga)

408

Heikki Järlik

füüsika

N 14.40-15.30 ja K 13.45-15.00

329

Iina Kalbri

ajalugu, loodusõpetus, bioloogi, geograafia

E 14.00-15.00 (või kokkuleppel õpetajaga)

012

Inna Kallas

algklassid, 3.d inglise keel

N 13.55-14.40 (või kokkuleppel õpetajaga)

233

Mairo Karja

tehnoloogiaõpetus

T 13.45-15.35 (või kokkuleppel õpetajaga)

004

Krista Kiisler

keemia

T 14.40-16.00 (või kokkuleppel õpetajaga)

327

Eve-Mall Kirt

eesti keel ja kirjandus

N 14.00-15.00 (või kokkuleppel õpetajaga)

205

Ene Kivi

matemaatika

N 13.00-16.00 või kokkuleppel õpetajaga

305

Svetlana Kljava

vene keel

T 14.45-15.30 (või kokkuleppel õpetajaga)

411

Jane Koemets

inglise keel

N 14.00 - 15.00

406

Urlika Koop

algklassid

E ja N 13.00-13.45

106

Katrin Kuivits

eesti keel ja kirjandus

E 14.45-15.30

239

Ester Kukk

ajalugu ja ühiskonnaõpetus

T 13.55-14.45

301

Külli Kukk

matemaatika

N 13.00 - 15.00 (või kokkuleppel õpetajaga)

309

Merike Kuld

algklassid

T 13.00-14.00, K 13.00-14.00, N 13.00-14.00 (või kokkuleppel õpetajaga)

111

Õie Kurdgelia

inglise keel

K 13.45-14.30 (või kokkuleppel õpetajaga)

204

Liia Laanmets-Ojap

muusika

K 13.45-14.30

123

Reet Laanoja

muusika

T 14.50-15.30, R 14.00-15.00

132

Airi Laine

ajalugu, muusika

T 14.00-15.00

225

Kristi Lee

muusika

E 14.00-15.00 (või kokkuleppel õpetajaga)

121a

Tiia Leinola-Kablukov

algklassid, eesti keel 5.a/5b/5c (UA)

T 13.00-13.45 (või kokkuleppel õpetajaga)

112

Kairid Leks

loodusõpetus

K 1300-13-45 (või kokkuleppel õpetajaga)

333

Eeva Liivarand

algklassid

K 13.00-13.45

208

Rudo Lilleleht

matemaatika, füüsika

E 14.00-14.50 7. kl, 14.50-15.40 8. kl, T 14.50-15.40 9. kl

E 306, T 329

Tiina Lillemets

algklassid, matemaatika

E 13.00-13.45, K 13.00-13.45

105

Lii Luts

käsitöö

E 13.55-14.40 (või kokkuleppel õpetajaga)

403

Anneli Lõoke

algklassid

E 13.00-13.45

210

Liia Meltsas

eesti keel, matemaatika

K 13.00-13.45 (või kokkuleppel õpetajaga)

212

Riho Meri

kehaline kasvatus

N 15.00-16.00

spordihall

Ivar Mitri

matemaatika

R 13.00-13.45 (või kokkuleppel õpetajaga)

323

Eike Mürk

inglise keel, eesti keel, kirjandus, loodusõpetus, matemaatika

N 13.55-14.40

207

Elke Olesk

geograafia

T 14.50-15.50, reedel kokkuleppel õpetajaga

333

Marje Olsen

matemaatika

N 14.40-16.00

304

Terje Orula

kehaline kasvatus, muusikaõpetus

N 13.55-14.40 (või kokkuleppel õpetajaga)

raamatukogu

Anne Paidra

eesti keel, inglise keel, inimeseõpetus, keemia, loodusõpetus, keemia

T 13.50-14.40 (või kokkuleppel õpetajaga)

410

Eve-Rita Peet

algklassid

K 13.00-13.45 ja R 11.05-11.50

109

Kersti Piir

inglise keel

T 13.00-13.45; 14.50-15.15

202

Kristina Ploom

algklassid

T 13.50-14.40 (või kokkuleppel õpetajaga)

211

Birgit Punt

algklassid

N 13.00-13.45

110

Elerin Raid

algklassid

T 13.00-14.00 (või kokkuleppel õpetajaga)

332

Janne Raidve

eesti keel ja kirjandus

T 14.50-15.35

235

Mait Rei

loodusõpetus

N 13.55-14.40

328

Marika Riit

ajalugu ja ühiskonnaõpetus

E 14.40-15.20 (või kokkuleppel õpetajaga)

303

Anne Rätsep

inglise keel

T 13.33-14.40 (või kokkuleppel õpetajaga)

409

Maria Sikk

inimeseõpetus, muusika

E 14.45-15.30, R 12.05-13.40

123, 228

Viivika Sinisalu

algklassid
6.i. ja 7.e.i

T, N 13.00-13.45
E 13.55-14.40 (või kokkuleppel õpetajaga).

413

Virve Sinisalu

algklassid

T 13.55-14.40

234

Geiri Sperling

kehaline kasvatus

N 13.00-13.45

Võimla

Külli Starke

algklassid

E 12.05-12.50

104

Ene Sõstar

eesti keel ja kirjandus

T 14.50-15.35

206

Ave Säks

koduõpe

K 15.00-16.30

307

Asta Tammeorg

käsitöö ja kodundus

K 14.00-15.00

322

Anneli Taul

kehaline kasvatus

N 14.45-15.30 ( või kokkuleppel õpetajaga)

spordihall

Margit Tiislär

saksa keel

K 14.40-15.25 (või kokkuleppel õpetajaga)

407

Evelin Tiivel

eesti k ja kirjandus, matem, eesti/inglise k 8.kl

E 14.40-15.25 (või kokkuleppel õpetajaga)

240

Janno Tintson

tehnoloogiaõpetus

R 13.00-13.45 (või kokkuleppel õpetajaga)

004

Merly Tootmaa

eesti keel ja kirjandus

E 14.45-15.45 (või kokkuleppel õpetajaga)

241

Jelena Tops

vene keel

K 13.55-14.40 (või kokkuleppel õpetajaga)

404

Peeter Tõldsepp

kehaline kasvatus

T 14.00-15.00

spordihall

Andris Uibo

kehaline kasvatus

K 13.55-14.40 (või kokkuleppel õpetajaga)

võimla

Merle Uibo

kehaline kasvatus

T 13.00-13.45 (või kokkuleppel õpetajaga)

võimla

Kerly Uppin

matemaatika

N 13.55-14.40 (või kokkuleppel õpetajaga)

308

Maimu Vismann

inimeseõpetus ja ühiskonnaõpetus

E 13.55-14.40

335

Marje Vokk

matemaatika, eesti k ja kirjandus, bioloogia, geograafia, kehaline kasvatus, muusika

R 13.00-13.45 (või kokkuleppel õpetajaga)

008

Kairi Voode

algklassid

E, T, K 13.00-13.45

209

Pauliina Võõras

eesti keel ja kirjandus

E 14.50-15.35 (või kokkuleppel õpetajaga)

334

Margi Vähi

kunst

E 14.50-15.35 (või kokkuleppel õpetajaga)

311