Õpetajate kontaktid

Maarja Appo eripedagoog, algklassid Maarja.Appo@valgapk.edu.ee
Toomas Duvin tehnoloogia Toomas.Duvin@valgapk.edu.ee
Tiina Fedotova algklassid, eesti keel ja kirjandus Tiina.Fedotova@valgapk.edu.ee
Marge Gross arvutiõpetus Marge.Gross@valgapk.edu.ee
Reet Hallaste algklassid Reet.Hallaste@valgapk.edu.ee
Lisel Helbrodt bioloogia Lisel.Helbrodt@valgapk.edu.ee
Jaanika Joosu klassiõpetaja Jaanika.Joosu@valgapk.edu.ee
Heikki Järlik füüsika Heikki.Jarlik@valgapk.edu.ee
Iina Kalbri ajalugu, loodusõpetus, bioloogia, geograafia Iina.Kalbri@valgapk.edu.ee
Inna Kallas algklassid, inglise keel Inna.Kallas@valgapk.edu.ee
Mairo Karja tehnoloogiaõpetus Mairo.Karja@valgapk.edu.ee
Krista Kiisler keemia Krista.Kiisler@valgapk.edu.ee
Eve-Mall Kirt eesti keel ja kirjandus EveMall.Kirt@valgapk.edu.ee
Ene Kivi matemaatika Ene.Kivi@valgapk.edu.ee
Svetlana Kljava vene keel Svetlana.Kljava@valgapk.edu.ee
Jane Koemets inglise keel Jane.Koemets@valgapk.edu.ee
Urlika Koop algklassid Urlika.Koop@valgapk.edu.ee
Katrin Kuivits eripedagoog-logopeed, eesti keel ja kirjandus Katrin.Kuivits@valgapk.edu.ee
Ester Kukk ajalugu, ühiskonnaõpetus Ester.Kukk@valgapk.edu.ee
Merike Kuld algklassid Merike.Kuld@valgapk.edu.ee
Reet Laanoja muusika Reet.Laanoja@valgapk.edu.ee
Tiia Leinola-Kablukov algklassid, eesti keel  Tiia.LeinolaKablukov@valgapk.edu.ee
Kairid Leks loodusõpetus Kairid.Leks@valgapk.edu.ee
Eeva Liivarand algklassid Eeva.Liivarand@valgapk.edu.ee
Rudo Lilleleht matemaatika, füüsika Rudo.Lilleleht@valgapk.edu.ee
Tiina Lillemets algklassid Tiina.Lillemets@valgapk.edu.ee
Lii Luts käsitöö Lii.Luts@valgapk.edu.ee
Anneli Lõoke algklassid Anneli.Looke@valgapk.edu.ee
Ivar Mitri matemaatika Ivar.Mitri@valgapk.edu.ee
Elke Olesk geograafia Elke.Olesk@valgapk.edu.ee
Marje Olsen matemaatika Marje.Olsen@valgapk.edu.ee
Terje Orula kehaline kasvatus, muusika Terje.Orula@valgapk.edu.ee
Anne Paidra individuaalõpetaja Anne.Paidra@valgapk.edu.ee
Eve-Rita Peet algklassid EveRita.Peet@valgapk.edu.ee
Kersti Piir inglise keel Kersti.Piir@valgapk.edu.ee
Kristina Ploom algklassid Kristina.Ploom@valgapk.edu.ee
Birgit Punt algklassid Birgit.Punt@valgapk.edu.ee
Elerin Raid algklassid Elerin.Raid@valgapk.edu.ee
Janne Raidve eesti keel ja kirjandus Janne.Raidve@valgapk.edu.ee
Mait Rei loodusõpetus Mait.Rei@valgapk.edu.ee
Marika Riit ajalugu, ühiskonnaõpetus Marika.Riit@valgapk.edu.ee
Anne Rätsep inglise keel Anne.Ratsep@valgapk.edu.ee
Riina Rääk abiõpetaja Riina.Rääk@valgapk.edu.ee
Viivika Sinisalu algklassid Viivika.Sinisalu@valgapk.edu.ee
Virve Sinisalu algklassid Virve.Sinisalu@valgapk.edu.ee
Geiri Sperling kehaline kasvatus Geiri.Spreling@valgapk.edu.ee
Külli Starke algklassid Kylli.Starke@valgapk.edu.ee
Ene Sõstar eesti keel ja kirjandus Ene.Sostar@valgapk.edu.ee
Ave Säks koduõppeõpetaja Ave.Saks@valgapk.edu.ee
Asta Tammeorg käsitöö Asta.Tammeorg@valgapk.edu.ee
Anneli Taul kehaline kasvatus Anneli.Taul@valgapk.edu.ee
Margit Tiislär saksa keel Margit.Tiislar@valgapk.edu.ee
Evelin Tiivel eesti keel ja kirjandus, matemaatika Evelin.Tiivel@valgapk.edu.ee
Merly Tootmaa eripedagoog, eesti keel ja kirjandus Merly.Tootmaa@valgapk.edu.ee
Jelena Tops vene keel Jelena.Tops@valgapk.edu.ee
Peeter Tõldsepp kehaline kasvatus Peeter.Toldsepp@valgapk.edu.ee
Andris Uibo kehaline kasvatus Andris.Uibo@valgapk.edu.ee
Merle Uibo kehaline kasvatus Merle.Uibo@valgapk.edu.ee
Kerly Uppin matemaatika Kerly.Uppin@valgapk.edu.ee
Maimu Vismann inimeseõpetus ja ühiskonnaõpetus Maimu.Vismann@valgapk.edu.ee
Marje Vokk individuaalõpetaja Marje.Vokk@valgapk.edu.ee
Kairi Voode algklassid Kairi.Voode@valgapk.edu.ee
Pauliina Võõras eesti keel ja kirjandus Pauliina.Vooras@valgapk.edu.ee
Margi Vähi kunstiõpetus Margi.Vahi@valgapk.edu.ee