Raamatukogu

Kooliraamatukogu  põhiülesanded  on  vastavalt  kooli  eripärale õpilaste ja õpetajate varustamine õppe- ja kasvatustööks ning enesearendamiseks vajaliku kirjandusega ja audiovisuaalsete infokandjatega, nende säilitamine ja kättesaadavaks tegemine.

Kooliraamatukogu kogud jagunevad:

A. Õpikud 
B. Põhikogu:

  • Teatmeteosed
  • Pedagoogiline kirjandus
  • Perioodika (ajakirjad)
  • Sõnaraamatud 
  • Metoodiline kirjandus
  • Teatud liiki kirjandus (loodusteadused, ajalugu, kirjandusteadus, kunst jne.)
  • Ilukirjandus vastavalt ainekavale.

Kooli raamatukogu on avatud

E - N    7.30 - 15.00
R          7.30 - 14.00