Lõpueksamid 2023/2024. õppeaastal

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Põhikooli lõpetamiseks tuleb 9. klassi õpilastel sooritada eksam eesti keeles, matemaatikas ja ühes õppeaines omal valikul. 

  • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024
  • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024
  • valikeksam  (kirjalik) – 12. juuni 2024
  • valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–14. juuni 2024