Rahastatud projektid

Projekti Virtuaalselt õppimas ülevaade

Riigi Tugiteenuste Keskus rahuldas Valga Põhikooli 29.09.2022 esitatud toetuse taotlus registreerimisnumbriga 2014-2020.1.03.22-0539 projektile „Virtuaalselt õppimas“.

Projektiga soetasime Futuclassi virtuaalreaalsuse (VR) vahendid: 2 koolikomplekti, kuhu kuulub kokku 12 eelnevalt installitud tarkvaraga VR peaseadet.

Projekti laiem eesmärk on integreerida VR vahendid õppeprotsessi, mille edukas kasutamine soodustab loodusainete mõistmist, arusaamist, toetab tehnoloogiaga rikastatud õppe läbiviimist sh õpilaste digipädevuste ja õpetajate erialaste digioskuste arendamist ning annab unikaalse võimaluse sukelduda keskkonda ja teadvustada asju, mida traditsiooniliste õppevahenditega on võimatu kogeda.

Projekti abikõlblik kogukulu on 11 698,00 eurot.

Projekti rahastaja Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfond.