Õppenõukogu 2015/2016

Õppenõukogu nr 1 23.10.2015

Algus 9.00, lõpp 10.30

Päevakorras:

  1. 2015/2016. õppeaasta üldtööplaani muudatuste kinnitamine
  2. Arvamuse andmine kodukorra muudatuste kohta
  3. Õppevahendite tellimuse kooskõlastamine
  4. Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilasele klassi määramine

Õppenõukogu nr 2 03.12.2015

Algus 14.30, lõpp 16.30

Päevakorras:

1. Sisehindamise aruande tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks.

2. Valga Põhikooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine õppekava kohta.

3. Õpilasele koduõppe rakendamise otsustamine vanema taotlusel 2015/2016. õppeaasta II poolaastaks.

Õppenõukogu (elektrooniline) nr 3 04.03.2016

Päevakorras:

  1. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine

Õppenõukogu (elektrooniline) nr 4 20.04.2016

Päevakorras:

  1. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine

Õppenõukogu (elektrooniline) nr 5 09.05.2016

Päevakorras:

  1. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine
  2. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine
  3. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine  
  4. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine 

Õppenõukogu nr 6 30.05.2016

Algus 12.00, lõpp 14.00

Päevakorras:

      1.  Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine

      2.  Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine

      3.  Õpilaste klassikursust kordamajätmine

      4.  1.-8. klassi õpilaste tunnustamine riikliku kiituskirjaga

      5.  Arengukava üldosa läbiaruatmine ja arengukava üldosa kohta

           arvamuse avaldamine

 

Õppenõukogu nr 7 16.06.2016

Algus 14.00, lõpp 16.00

Päevakorras:

1.  Õpilaste järgmisesse klassi üle viimine seoses täiendava õppetöö sooritamisega

2.  Õpilaste klassikursust kordama jätmine

3.  Õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse välja andmise otsus

4.  Õpilaste tunnustamine:

riikliku kiituskirjaga

ainealase kiituskirjaga

kooli kõige kõrgema autasuga

kooli tänukirjaga

5.  Vähemalt 10 (5/5) õppenõukogu liikme valimine, kes allkirjastavad lõputunnistuse (välja arvatud õppenõukogu sekretär ja direktor)

Õppenõukogu nr 8 30.08.2016

Algus 10.00, lõpp 11.30

Päevakorras:

1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine seoses täiendava õppetöö sooritamisega

2. Õpilaste klassikursust kordamajätmise otsustamine

3. Õppe- ja kasvatustöö tulemuste arutelu ning ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustöö täiustamiseks

4. Üldeesmärkide kinnitamine 2016/2017. õppeaastaks