Õppenõukogu 2023/2024

Õppenõukogu nr 1 20.09.2023
Päevakord:
1. 2023/2024. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine