Õppenõukogu 2018/2019

Õppenõukogu nr 7 20.06.2019

Päevakord:
1. Õpilaste järgmisesse klassi üle viimine seoses täiendava õppetöö sooritamisega
2. Õpilaste klassikursust kordamajätmine
3. Õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse välja andmise otsustamine
4. Õpilaste tunnustamine:

  • riikliku kiituskirjaga
  • ainealase kiituskirjaga
  • kooli kõige kõrgema aukirjaga
  • kooli tänukirjaga

5. Lõputunnistusi allkirjastavate õppenõukogu liikmete valimine

Õppenõukogu nr 6 5.06.2019

Päevakord:
1. 1.-8. klassi õpilaste järgmisesse klassi üleviimine
2. 1.-8. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmine
3. 1.-8. klassi õpilaste klassikursust kordamajätmine
4. 1.-8. klassi õpilaste tunnustamine riikliku kiituskirjaga

Õppenõukogu nr 5 30.05.2019

Päevakord:

1. 9. klasside õpilaste täiendavale õppetööle jätmine

Õppenõukogu nr 4 (elektrooniline) 6.12.2018

Päevakord:

1. 7. klassi õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine      

Õppenõukogu nr 3 (elektrooniline) 29.11.2018

Päevakord:

1. Õppekirjanduse tellimuse kooskõlastamine

Õppenõukogu nr 2 (elektrooniline) 10.10.2018

Päevakord:

1. 8. klassi õpilasele vanema soovil koduõppe rakendamise otsustamine

Õppenõukogu nr 1 24.09.2018

Päevakord:

1. 2018/2019. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine
2. Valga Põhikooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine muudatuste kohta
3. Arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra läbi arutamine ja arvamuse avaldamine